Thứ Hai, 25 Tháng Mười , 2021

Smartphone

Widget trên Android 12 và iOS 15

  Bắt đầu từ Android 12 năm nay, Google đã tập trung phát triển và hoàn thiện nhiều hơn cho widget, cũng như làm widget...

Recommended

Instagram

    Please install/update and activate JNews Instagram plugin.

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản!

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.