Apple Remote Desktop

Danh mục:

Mô tả

Apple Remote Desktop là cách tốt nhất để quản lý các máy tính Mac trên mạng của bạn. Phân phối phần mềm, cung cấp trợ giúp trực tuyến theo thời gian thực cho người dùng cuối, tạo báo cáo phần mềm và phần cứng chi tiết, đồng thời tự động hóa các tác vụ quản lý thường xuyên tất cả đều từ máy Mac của riêng bạn.

 

Các tính năng chính của Apple Remote Desktop

Phân phối phần mềm

 • Dễ dàng sao chép và cài đặt phần mềm trên hệ thống Mac từ xa.
 • Encrypt dữ liệu mạng khi sao chép các gói và tập tin.
 • Cấu hình một Máy chủ Tác vụ để hỗ trợ cài đặt gói trên máy tính ngoại tuyến.

Hỗ trợ từ xa

 • Quản lý và kiểm soát máy tính Mac của bạn.
 • Chuyển tập tin giữa các máy tính Mac bằng cách sử dụng Kéo và Thả.
 • Sao chép và dán thông tin giữa hai máy tính bất kỳ.
 • Ngăn chặn người dùng cuối xem màn hình trong khi bạn điều khiển hệ thống của họ bằng Curtain Mode.
 • Control Network Virtual Network Computing (VNC) – các máy tính đã kích hoạt bao gồm hệ thống Windows, Linux và UNIX.

Quản trị từ xa

 • Thực hiện hơn một tá lệnh một cách an toàn trên các hệ thống Mac từ xa bằng Apple Remote Desktop.
 • Khóa màn hình từ xa, ngủ, thức, khởi động lại và tắt hệ thống Mac.
 • Thực thi các tập lệnh hoặc lệnh shell UNIX trên hệ thống máy khách của bạn.

Quản lý Tài sản và Báo cáo

 • Thực hiện tìm kiếm nhanh như chớp với tính năng tìm kiếm Spotlight từ xa.
 • Thu thập báo cáo về hơn 200 thuộc tính phần cứng của Mac.
 • Xem báo cáo về đăng nhập của người dùng và sử dụng ứng dụng.
 • Sử dụng Máy chủ Tác vụ để tập hợp các báo cáo hàng tồn kho, ngay cả từ các hệ thống di động không kết nối mạng.

Tự động hóa

 • Tự động hóa các tác vụ quản lý hàng ngày bằng Automator trong OS X.
 • Bắt đầu ngay lập tức với hơn 40 hành động.
 • Hợp tác các hành động với nhau để tạo ra quy trình quản trị hệ thống mạnh mẽ.
 • Kết hợp các hành động với các hành động ứng dụng khác để tạo ra các giải pháp end-to-end.
 • Lưu quy trình công việc dưới dạng trình cắm thêm để cung cấp giao diện đơn giản, tùy chỉnh cho các tính năng Máy tính Từ xa của Apple.

Apple Remote Desktop