JetBrains ReSharper Ultimate

Danh mục:

Mô tả

Lợi ích, công dụng

ReSharper giúp lập trình viên làm việc với Visual Studio trở nên năng suất, thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt trong các khía cạnh:
 • Phân tích chất lượng code (Analyze code quality)
 • Loại bỏ lỗi và code xấu (Eliminate errors and code smells)
 • Thay đổi mã cơ sở an toàn (Safely change the code base)
 • Di chuyển ngay lập tức trong toàn bộ giải pháp (Instantly traverse the entire solution)
 • Tận hưởng sự trợ giúp trong quá trình code (Enjoy code editing helpers)
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa (Comply with coding standards)
 
 

Tính năng

 • Phân tích chất lượng mã Code ( Code analysis).

  • Resharper cung cấp công cụ giúp bạn phân tích chất lượng của code liên tục trong C #, VB.NET, XAML, XML, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, JSON, ResX và Protobuf. Các vấn đề về lỗi sẽ được phát hiện ngay lập tức trước khi bạn biên dịch. 
 
 • Sửa lỗi nhanh (Quick – fixes).

 • Đề xuất theo ngữ cảnh (Context actions).

 
 • Tái cấu trúc (Refactorings)

 
 • Điều hướng và tìm kiếm ( Navigation and search).

 • Hỗ trợ quá trình code (Coding assistance).

 
 • Tự động hoàn thiện câu lệnh (Code completion).

 • Tính năng cấp dự án (Project lever features)

 • Tạo code (Code generation)

 • Code Templates.

  • ReSharper cung cấp sẵn nhiều loại code templates giúp viết các cấu trúc mã Code phổ biến nhanh hơn. Bạn cũng có thể tạo các Template cụ thể của riêng bạn theo thói quen mã hóa hoặc cơ sở mã hóa của bạn.
 • Quy ước viết mã nguồn (Code style).

  • ReSharper giúp cho bạn giữ được Code style nhất quán xuyên suốt trong toàn bộ cơ sở mã của bạn. Cài đặt kiểu Code style mặc định được dựa trên quy ước và phương pháp hay nhất được chấp nhận rộng rãi, tuy nhiên, nếu tùy chọn cá nhân hoặc tiêu chuẩn công ty của bạn khác nhau, bạn có thể định cấu hình chúng trên toàn cầu hoặc cho mỗi giải pháp và chia sẻ cài đặt trong nhóm lập trình của bạn.
 • Hỗ trợ gỡ lỗi (Debugging assistance).

 • Kiểm thử từng phần (Unit Testing).

  • Với ReSharper Ultimate, bạn cũng có thể chạy lần lượt các bài kiểm tra, xác định phạm vi test (Coverage) và hiệu suất.
 
 • Quốc tế hóa (Internationalization)

  • ReSharper tiết kiệm thời gian cho việc quốc tế hóa với các tính năng như tái cấu trúc (refactorings), điều hướng (Navigation), kiểm tra mã (Code inspections) và sửa lỗi nhanh (quick-fixes) cho các tệp resx file và resource usage trong C # và VB.NET code, cũng như việc đánh dấu trong ASP.NET và XAML.
 
 • Các công cụ hỗ trợ ASP.NET, ASP.NET MVC và ASP.NET Core.

 • Các công cụ hỗ trợ JavaScript và TypeScript (JavaScript and TypeScript tools).

 • Công cụ soạn thảo XAML (XAML editing tool).

 • Chỉnh sửa tập lệnh Nant và MSBuild (NAnt and MSBuild scripts editing).

 • Công cụ dòng lệnh (Command Line Tools)

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

JetBrains ReSharper Ultimate