JetBrains WebStorm

Danh mục:

Mô tả

I. Lợi ích, công dụng

1. Trình soạn thảo thông minh nhất.

  • Sử dụng toàn bộ sức mạnh của hệ sinh thái JavaScript hiện đại – WebStorm giúp bạn bao quát toàn bộ code của mình! Tận hưởng việc hoàn thành câu lệnh thông minh (Code completion), phát hiện lỗi tức thì (error detection), điều hướng (Navigation) và tái cấu trúc (Refactoring) mạnh mẽ cho JavaScript, TypeScript, các ngôn ngữ lập trình định kiểu (StyleSheet Language) và các Framework phổ biến nhất.
    • Web: Angular, React, Vue.js
    • Mobile: Ionic, Cordova, React Native
    • Server: Node.js, Meteor
    • Desktop: Electron

2. Trình gỡ lỗi (Debugger)

  • Gỡ lỗi ứng dụng khách client-side và Node.js của bạn một cách dễ dàng trong IDE – đặt điểm ngắt (breakpoint) ngay trong mã nguồn, khám phá ngăn xếp cuộc gọi (call stack) và các biến (variable), thiết lập watch và sử dụng bảng điều khiển tương tác (interactive console).

3. Tích hợp công cụ liền mạch (Seamless tool integration)

4. Kiểm thử từng phần (Unit testing) 

5. Tích hợp với VCS (Integration with VCS)

II. Tính năng

1. Hỗ trợ code thông minh (Intelligent coding assistance)

WebStorm giúp bạn viết mã tuyệt vời. Trình soạn thảo thông minh của nó có các tính năng tự động hoàn thành câu lệnh (Code completion), phân tích mã tức thì (Code analysis), định dạng mã (Code formatting) và tái cấu trúc (refactoring) nâng cao hiệu suất làm việc của bạn và đưa kỹ năng lập trình của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới.

2. Gỡ lỗi, truy tìm và kiểm thử (Debugging, tracing and testing)

WebStorm cung cấp các công cụ tích hợp mạnh mẽ để thực hiện gỡ lỗi, kiểm tra và truy tìm dễ dàng hơn bao giờ hết. Cho dù bạn đang làm việc trên một ứng dụng phía máy khách hay ứng dụng Node.js, WebStorm có thể giúp bạn với các nhiệm vụ quan trọng này.

3. Tích hợp công cụ liền mạch (Seamless tool integration)

WebStorm tích hợp với các task runner, linter, test framework và package manager để phát triển web, cung cấp cho bạn trải nghiệm phát triển hợp lý, hiệu quả.

4. Các tính năng của môi trường phát triển tích hợp (IDE features)

WebStorm được xây dựng trên nền tảng nguồn mở open-source IntelliJ Platform, mà JetBrains đã phát triển và hoàn thiện trong hơn 15 năm. Nó cung cấp sự tích hợp chặt chẽ với VCS, tính năng Local History, có một hệ sinh thái plugin sôi động, hoàn toàn có thể cấu hình được, và có nhiều, nhiều hơn nữa để cung cấp.
 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

JetBrains WebStorm